Planerad logistik allt viktigare för en lyckad franchise

Textstorlek

Skriv ut

Planerad logistik allt viktigare för en lyckad franchise

Franchisebranschen har på senare tid expanderat kraftigt. Från nationella etableringar har det blivit allt vanligare att företag expanderar och öppnar nya kontor, restauranger och anläggningar i utlandet.

Expansioner i utlandet är dock inte en självklarhet för alla. Processen är tidskrävande och omfattar mycket administrativt arbete med tillstånd, ekonomi och registreringar.

En av de större delarna i etableringsarbetet går ut på att anpassa verksamheten utifrån det nya landets lagar. Lagstiftningen kan dock vara ett hinder som saktar ner franchisetagarens etableringsprocess. Därför är det viktigt att se över och anskaffa sig kunskap om landets lagar och deras påverkan på verksamheten i sin helhet. En annan betydelsefull och avgörande faktor för verksamhetens funktion är fullt fungerande logistik, särskilt om franchisetagaren behöver ta emot leveranser från utlandet. I större och väletablerade koncerner som arbetar med franchise är det vanligare att företaget redan har ett ramavtal med en leverantör. I vissa fall omfattar ramavtalet inte leveranser till alla länder. Därför finns det många fördelar med att se över vilka fraktbolag som kan erbjuda leveranser till den nya franchisetagaren.

Vid etableringar inom Sverige brukar nationella fraktpartners oftast kunna hjälpa till med skräddarsydda fraktlösningar. Det är däremot rekommenderat att i första hand kontakta någon av de större aktörerna som exempelvis Schenker. Fördelen med att välja en större aktör är att fraktpartnern kan leverera lösningar inom logistik till utlandet. Det är även viktigt att tänka på att inte teckna några ramavtal i samband med valet av fraktpartner. Risken är att ramavtalet inte omfattar specifika tilläggstjänster som exempelvis spårning av leverans och returhantering. Dessa tilläggstjänster brukar dock ingå i de större aktörernas tjänsteutbud, något som är mindre vanligt hos nationella aktörer.

Då en stor del av franchisetagarna arbetar inom livsmedels- och restaurangbranschen är det också avsevärt att ta reda på vilka typer av lösningar och tilläggstjänster som fraktpartnern kan leverera. I denna bransch kan det vara av relevans att se om fraktbolaget kan erbjuda tillägg såsom frysleveranser.
Även om leveranstider, returhantering, och miljövänlig logistik är något som fraktbolagen använder i sin profilering finns det likaså en stor betydelse att ta reda på om fraktbolaget i praktiken kan leva upp till franchisetagarens verksamhet och dess önskemål kring frakten. Därför är det rekommenderat att studera tjänsteutbudet noggrant men också kontakta andra inom samma bransch innan något avtal undertecknas.

| Fler

Av: Emil Paulsson

Sök nyheter

Senaste Nyheter

Populära taggar

Följ oss