Allmäna vilkor

Franchise.se:s tjänster är helt kostnadsfria och inga krav ställs på våra besökare och medlemmar, mer än att de uppgifter medlemmen ger oss är korrekta. Vi respekterar medlemmarnas personliga integritet hanterar därför medlemmens informationen varsamt och konfidentiellt. Utöver namn, kön och e-postadress, kan medlemmen frivilligt lämna information, exempelvis telefon, adress och intressen. Denna information använder oss av när vi vidareutvecklar våra tjänster, då vi på ett lättare sätt ser var i landet medellen bor och vad medlemmarna är intresserade av.

Franchise.se äger rätt att ändra tjänstens innehåll, funktion och förutsättningar, utan föregående underrättelse till medlemmen. Detta under förutsättning att ändringen inte väsentligen påverkar medlemmen.

Medlemskapet är personligt och får inte utnyttjas av flera personer. Det får heller inte överlåtas till annan person. Medlemmen kan när som helst ändra sina adressuppgifter eller avsluta sitt medlemskap. Detta görs genom att logga in till medlemsdelen på webbplatsen.

Följ oss